070 216 00 61
7 dagen in de week, 24 uur per dag

Overlijden

Voor het melden van een overlijden kunt u ons 7 dagen in de week, 24 uur per dag bellen op telefoonnummer 070-2160061
Na een overlijden is het belangrijk dat een arts (de huisarts, diens waarnemer of behandeld arts in een verpleeginstelling of ziekenhuis) direct wordt gewaarschuwd. De arts stelt een verklaring van overlijden op. Deze verklaring is nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen bij de gemeente en alleen met deze verklaring mag een overledene verzorgd en/of overgebracht worden.

Nadat de arts het overlijden officieel heeft vastgesteld, belt u Uitvaart à la carte. Bij het eerste telefonisch contact zullen wij vragen naar de plaats van overlijden, of u wenst dat de overledene thuis of elders wordt opgebaard en of er verzekeringen zijn. Wij streven ernaar om binnen anderhalf uur op het opgegeven adres aanwezig te zijn.

Laatste wensen

Heeft de overledene een wilsbeschikking? Kijk of u deze kunt vinden, misschien staat er iets in over de uitvaartwensen.

Mocht er bij leven een laatste wensen gesprek zijn gevoerd met Yvonne of één van de medewerkers van Uitvaart à la carte, dan hebben wij een kopie daarvan in ons bezit.

Verzorging

Vanzelfsprekend kunt u ons meehelpen met de laatste verzorging van uw dierbare.

Wij doen dit in alle rust en houden rekening met het tempo waarin u de verschillende stappen wilt en kunt nemen.

Thuisopbaring of niet?

De keuze voor de plaats van opbaring wordt samen met u bepaald.

Er kan gekozen worden voor thuisopbaring, opbaring in een uitvaartcentrum waarbij gebruik gemaakt kan worden van een 24-uurskamer waar u altijd terecht kunt of een andere, door u te bepalen, locatie.